Verordnung der Standplatzentgelte

 

Verordnung des Gemeinderates der Gemeinde Globasnitz vom 24.3.2017, mit welcher in Entsprechung der Bestimmungen der Marktordnung vom 01.7.2009, Zahl 828-0/2009-0a, die Standplatzentgelte für das Farant-Straßenfest in Globasnitz wie folgt festgesetzt werden:

 

§ 1 Standplatzentgelt

 • Verkaufsstände und sonstige Schausteller pro lfm und 3 m Tiefe ... € 8,00                         für weitere Tiefe je m² ... € 3,00
 • Süß- und Spielwarenstand je lfm ... € 12,00
 • Zelte oder Gaststätten je m² Gastfläche ... € 1,20
 • Für jedes Kinderfahrgeschäft ... € 70,00

Alle Beträge gelten exklusive Mehrwertsteuer!

 

§ 2 Müllentgelt

 • Verkaufsstand ohne Ausschank ... € 7,40
 • Zelte, Gaststätten und Verkaufsstände mit Ausschank bis 50 m² ... € 0,70/m²                 für jeden weiteren m² ... € 0,25/m²

§ 3 In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages an dem sie an der Amtstafel der Gemeinde Globasnitz angeschlagen worden ist, in Kraft.

 

Uredba o taksah za stojišča

Uredba občinskega sveta Občine Globasnica z dne 25. 3. 2013, s katero se v skladu z določbami tržnega reda z dne 1. 7. 2009, številka 828-0/2009-0a, določajo plačila za stojišča za ulično praznovanje Farant v Globasnici kot sledi:

 

1. čl. Plačilo za stojišče

 • Prodajne stojnice in drugi razstavljavci na tek. meter in 3 m globine ... € 8,00                     za večjo globino na m² ... € 3,00
 • Stojnica s sladkarijami in igračami na t. m. ... € 12,00
 • Šotori ali gostišča na m² gostinske površine ... € 1,20
 • Za vsako zabaviščno napravo za otroke ... € 70,00

Vsi zneski veljajo brez davka na dodano vrednost!

 

2. čl. Smetarina

 • Prodajna stojnica brez točilnega pulta ... € 7,40
 • Šotori, gostišča in prodajne stojnice s točilnim pultom do 50 m² ...  € 0,70/m²                   za vsak dodatni m² ... € 0,25/ m²

 

3. čl. Začetek veljavnosti

Ta uredba stopi v veljavo po poteku dne, katerega je bila nabita na razglasno desko Občine Globasnica.